Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie

ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów

 

Przetargi

Załączniki:

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie utrzymania murawy na obszarze działek nr ewid.: 16, 17, 18, 19, 20 ( boisko treningowe, przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów) o łącznej pow. około: 0,74 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 02.03.2021, 15:31

Zestawienie i porównanie ofert dot. :wykonania usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych na obszarze działek nr ewid.: 24/1 (park miejski oraz plac plac zabaw – ul. Sportowa 4, Wieruszów); 155 (skatepark wraz z zielenią - ul. Waryńskiego, Wieruszów); 156 (skatepark wraz z zielenią - ul. Waryńskiego, Wieruszów); 901 (bo0isko do piłki nożnej, plażowej park fitness oraz plac zabaw – ul. Kępińska, Wieruszów) o łącznej pow. około: 2,5 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 02.03.2021, 15:30

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie kompleksowego utrzymania Stadionu Sportowego, położonego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów na obszarze działki nr ewid.: 22 o łącznej pow. około 20 000 m2, będącego w administrowaniu GOSiTw Wieruszowie

Utworzono dnia 02.03.2021, 15:28

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie utrzymania murawy na obszarze działek nr ewid.: 16, 17, 18, 19, 20 ( boisko treningowe, przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów) o łącznej pow. około: 0,74 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 23.02.2021, 12:19

Zapytanie ofertowe dot. :wykonania usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych na obszarze działek nr ewid.: 24/1 (park miejski oraz plac plac zabaw – ul. Sportowa 4, Wieruszów); 155 (skatepark wraz z zielenią - ul. Waryńskiego, Wieruszów); 156 (skatepark wraz z zielenią - ul. Waryńskiego, Wieruszów); 901 (bo0isko do piłki nożnej, plażowej park fitness oraz plac zabaw – ul. Kępińska, Wieruszów) o łącznej pow. około: 2,5 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 23.02.2021, 12:07

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie kompleksowego utrzymania Stadionu Sportowego, położonego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów na obszarze działki nr ewid.: 22 o łącznej pow. około 20 000 m2, będącego w administrowaniu GOSiTw Wieruszowie

Utworzono dnia 23.02.2021, 11:57

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, hali sportowej, pomieszczeń socjalnych, toalet, kotłowni, szatni, ciągów komunikacyjnych, o łącznej powierzchni użytkowej około 1 122,000 m2 będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie oraz bieżącego utrzymania porządku w szatniach,toaletach, ciągach komunikacyjnych i hali sportowej w godzinach: 15.00-22.00. Wyżej wymienione obiekty znajdują się przy ul. Sportowej 4; 98-400 Wieruszów.

Utworzono dnia 22.12.2020, 12:23

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie sprzątania oraz bieżącego porządkowania: Parku z placem zabaw ( ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów o pow. około 1h), Skateparku ( ul. Waryńskiego; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,17h ), boiska z parkiem fitness oraz placem zabaw ( ul. Kępińska; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,50h ) oraz Placu zabaw ( ul. Bolesławiecka; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,16h ) będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 21.12.2020, 15:21

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie obsługi informatycznej GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 21.12.2020, 15:18

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, hali sportowej, pomieszczeń socjalnych, toalet, kotłowni, szatni, ciągów komunikacyjnych, o łącznej powierzchni użytkowej około 1 122,000 m2 będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie oraz bieżącego utrzymania porządku w szatniach,toaletach, ciągach komunikacyjnych i hali sportowej w godzinach: 15.00-22.00. Wyżej wymienione obiekty znajdują się przy ul. Sportowej 4; 98-400 Wieruszów.

Utworzono dnia 14.12.2020, 12:16

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie sprzątania oraz bieżącego porządkowania: Parku z placem zabaw ( ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów o pow. około 1h), Skateparku ( ul. Waryńskiego; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,17h ), boiska z parkiem fitness oraz placem zabaw ( ul. Kępińska; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,50h ) oraz Placu zabaw ( ul. Bolesławiecka; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,16h ) będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 14.12.2020, 11:52

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie obsługi informatycznej GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 14.12.2020, 11:32

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie budowy stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem jej do istniejącej istalacji Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki znajdującej się przy ul.Sportowej 4, 98-400 Wieruszów.

Utworzono dnia 09.12.2020, 11:42

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie budowy stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem jej do istniejącej istalacji Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki znajdującej się przy ul.Sportowej 4, 98-400 Wieruszów.

Utworzono dnia 01.12.2020, 09:55

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania pom. biurowych, hali sportowej, pom. socjalnych, toalet, kotłowni, szatni, ciągów komunikacyjnych, o łącznej pow. użytkowej około 1 122,000 m2 będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie oraz bieżącego utrzymania porządku w szatniach,toaletach, ciągach komunikacyjnych i hali sportowej w godzinach: 15.00-22.00.

Utworzono dnia 23.09.2020, 10:15

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pom. biurowych, hali sportowej, pom. socjalnych, toalet, kotłowni, szatni, ciągów komunikacyjnych, o łącznej pow. użytkowej około 1 122,000 m2 będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie oraz bieżącego utrzymania porządku w szatniach,toaletach, ciągach komunikacyjnych i hali sportowej w godzinach: 15.00-22.00.

Utworzono dnia 11.09.2020, 16:28

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie kompleksowego utrzymania Stadionu Sportowego, położonego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów na obszarze działki nr ewid.: 22 o łącznej pow. około 20 000 m2, będącego w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie .

Utworzono dnia 13.08.2020, 11:26

Zestawienie i porównwnie ofert dot. wykonania usługi w zakresie utrzymania murawy na obszarze działek nr ewidencyjny : 16, 17, 18, 19, 20 ( boisko treningowe, przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów) o łącznej powierzchni około: 0,74 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 30.04.2020, 12:52

Zapytanie ofertowe dot.. wykonania usługi w zakresie utrzymania murawy na obszarze działek nr ewidencyjny : 16, 17, 18, 19, 20 ( boisko treningowe, przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów) o łącznej powierzchni około: 0,74 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 23.04.2020, 12:44

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych na obszarze działek nr: 24/1; 155; 156; 901 o łącznej powierzchni: ok 2,5 ha będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4.

Utworzono dnia 25.03.2020, 13:33

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych na obszarze działek nr: 24/1; 155; 156; 901 o łącznej powierzchni: ok 2,5 ha będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4.

Utworzono dnia 10.03.2020, 13:18

Zestawienie i porównanie ofert dot. obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Utworzono dnia 08.01.2020, 17:42

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania oraz bieżącego porządkowania: Parku z placem zabaw ( ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów o pow. około 1h), Skateparku ( ul. Waryńskiego; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,17h ), boiska z parkiem fitness oraz placem zabaw ( ul. Kępińska; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,50h ) oraz Placu zabaw ( ul. Bolesławiecka; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,16h ) będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie.

Utworzono dnia 30.12.2019, 15:37

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania pomieszczeń biurowych, hali sportowej, pomieszczeń socjalnych, toalet o łącznej pow. użytkowej 550 m2 będących w administrowaniu GOSiT

Utworzono dnia 30.12.2019, 15:33

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania oraz bieżącego porządkowania: Parku z placem zabaw ( ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów o pow. około 1h), Skateparku ( ul. Waryńskiego; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,17h ), boiska z parkiem fitness oraz placem zabaw ( ul. Kępińska; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,50h ) oraz Placu zabaw ( ul. Bolesławiecka; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,16h ) będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 19.12.2019, 15:49

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń biurowych, hali sportowej, pomieszczeń socjalnych, toalet o łącznej pow. użytkowej 550 m2 będących w administrowaniu GOSiT

Utworzono dnia 19.12.2019, 15:43

Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Utworzono dnia 19.12.2019, 15:41

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. wykonania usługi w zakresie obsługi technicznej lodowiska krytego o powierzchni 500m2, zlokalizowanego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4.

Utworzono dnia 29.11.2019, 10:56

Zestawienie i porównanie ofert dot. wynajmu powierzchni w kontenerze socjalnym pełniącym funkcję przebieralni przy lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie pod automaty do sprzedaży gorących i zimnych napojów oraz przekąsek.

Utworzono dnia 29.11.2019, 10:54

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. wykonania renowacji 20 szt. band lodowiska

Utworzono dnia 22.11.2019, 08:44

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie obsługi technicznej lodowiska krytego o powierzchni 500m2, zlokalizowanego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4.

Utworzono dnia 21.11.2019, 18:58

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni w kontenerze socjalnym pełniącym funkcję przebieralni przy lodowisku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie pod automaty do sprzedaży gorących i zimnych napojów oraz przekąsek.

Utworzono dnia 21.11.2019, 18:49

Zapytanie ofertowe dot. wykonania renowacji 20 szt. band lodowiska

Utworzono dnia 06.11.2019, 15:51

Zestawienie i porównanie ofert-pielęgnacja terenów zielonych

Utworzono dnia 29.05.2019, 19:00

Zapytanie ofertowe - pielęgnacja terenów zielonych

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:03

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie zabiegów renowacyjnych boiska treningowego na obszarze działek nr: 16; 17; 18; 19; 20; 21 obszar miasta Wieruszów o łącznej powierzchni około 6500 m2 będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4, obejmujace 2 etapy

Utworzono dnia 30.04.2019, 12:04

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie zabiegów renowacyjnych boiska treningowego na obszarze działek nr: 16; 17; 18; 19; 20; 21 obszar miasta Wieruszów o łącznej powierzchni około 6500 m2 będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4, obejmujace 2 etapy

Utworzono dnia 17.04.2019, 14:33

Zestawienie i porównanie ofert. dot. wykonania usługi w zakresie dostawy mat do Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4.

Utworzono dnia 04.01.2019, 10:30

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania oraz bieżącego porządkowania: Parku z placem zabaw ( ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów o pow. około 1h), Skateparku ( ul. Waryńskiego; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,17h ), boiska z parkiem fitness oraz placem zabaw ( ul. Kępińska; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,50h ) oraz Placu zabaw ( ul. Bolesławiecka; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,16h ) będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 31.12.2018, 12:10

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania pomieszczeń biurowych, hali sportowej, pomieszczeń socjalnych, toalet o łącznej pow. użytkowej 550 m2 będących w administrowaniu GOSiT

Utworzono dnia 31.12.2018, 11:52

Zestawienie i porównanie ofert dot. obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Utworzono dnia 27.12.2018, 14:08

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia mat Judo Tatami 200x100x4cm o średniej twardości

Utworzono dnia 20.12.2018, 17:00

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania oraz bieżącego porządkowania: Parku z placem zabaw ( ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów o pow. około 1h), Skateparku ( ul. Waryńskiego; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,17h ), boiska z parkiem fitness oraz placem zabaw ( ul. Kępińska; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,50h ) oraz Placu zabaw ( ul. Bolesławiecka; 98-400 Wieruszów o pow. około 0,16h ) będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 19.12.2018, 15:58

Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Utworzono dnia 19.12.2018, 15:55

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń biurowych, hali sportowej, pomieszczeń socjalnych, toalet o łącznej pow. użytkowej 550 m2 będących w administrowaniu GOSiT

Utworzono dnia 19.12.2018, 15:51

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania renowacji 16 szt. band lodowiska

Utworzono dnia 07.12.2018, 18:16

Zestawienie i porównanie ofert dot. wynajmu powierzchni w kontenerze socjalnym pełniącym funkcję przebieralni przy lodowisku GOSiT w Wieruszowie pod automaty do sprzedaży gorących i zimnych napojów oraz przekąsek.

Utworzono dnia 29.11.2018, 16:10

Zestawienie i porównanie ofert dot. obsługi technicznej lodowiska krytego o powierzchni 500m2, zlokalizowanego na terenie GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 27.11.2018, 16:05

Zapytanie ofertowe dot. wykonania renowacji 16 szt. band lodowiska

Utworzono dnia 23.11.2018, 13:37

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie obsługi technicznej lodowiska krytego o powierzchni 500m2, zlokalizowanego na terenie GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 20.11.2018, 12:29

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni w kontenerze socjalnym pełniącym funkcję przebieralni przy lodowisku GOSiT w Wieruszowie pod automaty do sprzedaży gorących i zimnych napojów oraz przekąsek.

Utworzono dnia 20.11.2018, 12:27

Zestawienie i porównanie ofert dot. pielęgnacji terenów zielonych

Utworzono dnia 30.03.2018, 14:40

Zapytanie ofertowe-pielęgnacja terenów zielonych

Utworzono dnia 20.03.2018, 14:24

Zestawienie i porównanie ofert dot. obsługi informatycznej GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 23.01.2018, 13:42

Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycnej GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 17.01.2018, 11:49

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania obiektów będących w administrowaniu GOSiT o łącznej pow. 750 m 2.

Utworzono dnia 02.01.2018, 16:08

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania oraz bieżącego porządkowania placów zabaw, itd.

Utworzono dnia 02.01.2018, 16:05

Zestawienie i porównanie ofert dot. zakupu, dostawy i montażu huśtawki typu ,,Ważka” na placu zabaw przy ul. Bolesławieckiej, Gmina Wieruszów”

Utworzono dnia 28.12.2017, 15:44

Zestawienie i porównanie ofert dot. zakupu, dostawy i montażu piaskownicy o wym. 3 x 3 na placu zabaw przy ul. Kępińskiej, Gmina Wieruszów.

Utworzono dnia 28.12.2017, 15:39

Zapytanie ofertowe dot. sprzatania obiektów będących w administrowaniu GOSiT o łącznej pow. 750m2

Utworzono dnia 20.12.2017, 17:05

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania oraz bieżącego porządkowania placów zabaw, itd.

Utworzono dnia 20.12.2017, 17:05

Zestawienie i porównanie ofert dot. dostawy opału wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2017/2018

Utworzono dnia 20.12.2017, 12:02

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i montażu piaskownicy o wym. 3x3

Utworzono dnia 15.12.2017, 14:14

Zapytanie ofertowe dot. zakupu, dostawy i montażu huśtawki typu ,,Ważka"

Utworzono dnia 15.12.2017, 14:14

Zapytanie ofertowe dot. dostawy opału wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2017/2018

Utworzono dnia 12.12.2017, 15:00

Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania renowacji 20 szt. band lodowiska

Utworzono dnia 21.11.2017, 10:38

Zestawienie i porównanie ofert dot. zakupu i dostawy 2 rowerów stacjonarnych typu: CARBON BIKE H8705l

Utworzono dnia 16.11.2017, 12:44

Zapytanie ofertowe dot. wykonania renowacji 20 szt. band lodowiska

Utworzono dnia 13.11.2017, 16:54

Załącznik Nr 2 - specyfikacja rowerów stacjonarnych

Utworzono dnia 10.11.2017, 08:47

Zapytanie ofertowe na zakup dwóch rowerów stacjonarnych

Utworzono dnia 10.11.2017, 08:43

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni w holu zaplecza sportowego GOSiT w Wieruszowie pod automaty do sprzedaży gorących i zimnych napojów oraz przekąsek.

Utworzono dnia 08.11.2017, 13:13

Zestawienie i porównanie ofert w cz. I w zakresie przygotowania technicznego lodowiska krytego o pow. 500m2 na terenie GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 06.11.2017, 15:45

Zestawienie i porównanie ofert w cz. II w zakresie obsługi technicznej lodowiska krytego o pow. 500m2 na terenie GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 06.11.2017, 15:19

Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania technicznego oraz obsługi technicznej lodowiska krytego o powierzchni 500m2 na terenie GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 20.10.2017, 11:17

Zapytanie ofertowe - Kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy

Utworzono dnia 08.08.2017, 12:49

Załącznik

Utworzono dnia 08.08.2017, 12:48

Zestawienie i porównanie ofert w zakresie obsługi informatycznej GOSiT w Wieruszowie

Utworzono dnia 07.06.2017, 15:17

zapytanie ofertowe-w zakresie obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Utworzono dnia 23.05.2017, 15:50

Zestawienie i porównanie ofert dot. sprzątania i bieżącego porządkowania placów zabaw, itd.

Utworzono dnia 28.04.2017, 12:51

Zestawienie i poównanie ofert dot. sprzątania obiektów będących w administrowaniu GOSiT o łącznej pow. 750 m2

Utworzono dnia 24.04.2017, 14:36

Harmonogram dot. sprzątania i bieżącego porzadkowania placów zabaw, itd

Utworzono dnia 19.04.2017, 15:05

Zapytanie ofertowe dot.sprzątania i bieżącego porządkowania placów zabaw itd.

Utworzono dnia 19.04.2017, 15:04

Harmonogram sprzątania obiektów bedących w administrowaniu GOSiT o łącznej pow. 750 m 2

Utworzono dnia 14.04.2017, 10:48

zapytanie ofertowe dot. sprzątania obiektów będących w administrowaniu GOSiT o łącznej pow. 750 m 2

Utworzono dnia 14.04.2017, 10:43

zestawienie i porównanie ofert na zakup dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej cz. 2

Utworzono dnia 06.04.2017, 09:29

zestawienie i porównanie ofert na zakup dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej cz. 1

Utworzono dnia 06.04.2017, 09:29

Zestawienie i porównanie ofert-pielęgnacja terenów zielonych

Utworzono dnia 04.04.2017, 15:08

Zapytanie ofertowe na zakup dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej

Utworzono dnia 29.03.2017, 14:13

Zapytanie ofertowe- pielęgnacja terenów zielonych

Utworzono dnia 29.03.2017, 12:25

zestawienie i porównanie ofert- elektroniczna tablica wyników sportowych

Utworzono dnia 17.03.2017, 15:27

Zestawienie i porównanie ofert- tablice do koszykówki

Utworzono dnia 14.03.2017, 08:35

Zapytanie ofertowe- elektroniczna tablica wyników sportowych

Utworzono dnia 09.03.2017, 08:27

Załączniki do zapytania - tablice do koszykówki

Utworzono dnia 07.03.2017, 14:20

Zapytanie ofertowe- Tablice do koszykówki

Utworzono dnia 07.03.2017, 14:20

Zapytanie ofertowe - deska strugana

Utworzono dnia 02.03.2017, 15:18

Informacje

Liczba wyświetleń: 46903
Utworzono dnia: 10.02.2017

Historia publikacji

  • 02.03.2021 15:31, Administrator
    Dodanie załącznika: Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie utrzymania murawy na obszarze działek nr ewid.: 16, 17, 18, 19, 20 ( boisko treningowe, przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów) o łącznej pow. około: 0,74 ha będących w administrowaniu GOSiT w Wieruszo
  • 02.03.2021 15:30, Administrator
    Dodanie załącznika: Zestawienie i porównanie ofert dot. :wykonania usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych na obszarze działek nr ewid.: 24/1 (park miejski oraz plac plac zabaw – ul. Sportowa 4, Wieruszów); 155 (skatepark wraz z zielenią - ul. Waryńskiego, Wieruszów); 156 (skatepark wraz z
  • 02.03.2021 15:29, Administrator
    Edycja załącznika: Zestawienie i porównanie ofert dot. wykonania usługi w zakresie kompleksowego utrzymania Stadionu Sportowego, położonego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów na obszarze działki nr ewid.: 22 o łącznej pow. około 20 000 m2, będącego w administrowaniu GOSiTw Wieru